text=adstext=ads

Kệ... !


Điều đơn giản nhất mà trong suy nghĩ nó bây giờ là "KỆ" nó không gắn liền với tính tình của mỗi người. Nhưng khi nói ra tự ấy, dường như  nó như một kẻ  "BẤT CẦN ĐỜI..."


text=adstext=ads

loading...