text=adstext=ads

Maybe is i love you ... !!!


Có lẽ mình đã quá mơ mộng một chút rồi, cảm giác lúc này làm sao để diễn tả nhỉ ... Có lẽ tôi đã yêu người. (Người Tôi Yêu).Quảng Bình, Ngày 30/07/2015 , "Bên Ai Đó!!!"
text=adstext=ads

loading...