text=adstext=ads

Author Comment Blogger Style Facebook Verified


Tình hình là khá nhiều bạn hỏi về vấn đề "Author Comment" cho Blogger. Trên mạng thì có rất nhiều style đẹp về "Author Comment". Hôm nay mình xin chia sẽ style cực đẹp và đơn giản cho mọi người.


Kiểu này thì như Profile trên Facebook được xác nhận ấy một dấu tích v. Như thế ta sẽ phân biệt được đâu là Author Comment và đâu là Member Comment

Các bạn copy toàn bộ đoạn code bên dưới và bỏ vào trong thẻ ]]><b:skin>

/* -- COMMENTS BomKhung.Com -- */
.comments h4 {
}
#comments {
}
.comment-link { margin-left:.6em; }
.comments .comment .comment-actions a {
padding-right: 5px;
padding-top: 5px;
color: #65BDDF;
}
.comments .comments-content .datetime {
margin-left: 6px;
font-size: 70%;
display: none;
}
.comments .comments-content .comment {
margin-bottom: 0;
padding-bottom: 0;
}
.comments .comments-content .icon.blog-author {
background: url(http://2.bp.blogspot.com/-nKaxFngIvto/Uh5qxjZUyvI/AAAAAAAAADw/MF9keiQHC08/s1600/admincomments.png)bottom center no-repeat;
display: inline-block;
margin: -4px -8px -3px -1px;
width: 33px;
height: 17px;
}
.comments .comments-content .comment-content {
text-align: justify;
line-height: 1.5;
}

Các bạn lưu ý là phải loại bỏ tất cả những phần tử của Style Comment củ đi rồi thêm vào nhé !
text=adstext=ads

loading...